Т/Ж билеттерін іздеу
 1

Жария оферта

Bestar.kz Жария офертасы

«BeStar Travel» ЖШС, бұдан әрі Bestar немесе Агент, бұдан әрі Клиент деп аталатын кез келген жеке тұлғаға, жеке кәсіпкерге немесе заңды тұлғаға ақылы қызметтерді, Интернеттегі қызметтерді, сондай-ақ бағдарламалық жасақтаманы және басқа да бағдарламалық өнімдерді (бұдан әрі — Қызметтер және/немесе Өнімдер) ұсынады.

Бұл ұсыныc ҚР Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес шарттарды толық, сөзсіз және сөзсіз қабылдайтын (акцептеу) жария оферта (бұдан әрі – Келісім-шарт) болып табылады, сондай-ақ ҚР Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес Клиенттің коклюденттік әрекеттер жасау – Агенттің жүйесінде немесе басқа жүйелерінде және басқа агенттерде, Агенттің Сайтында көрсетілген Билеттерді іздеу, брондау және сатып алу.

1.Терминдер мен анықтамалар

Агент сайты – Интернет жүйесінде www.bestar.kz мекенжайы бойынша орналасқан WEB-сайт. Агенттің сайтында Клиенттер үшін тәулік бойы және қосымша төлем жасауды талап етпестен, Агенттің барлық ресми құжаттары жарияланады және т.б., соның ішінде осы Шартты жасасу және орындау үшін қажетті ақпаратты ұсынады.;

Брондау – Клиентке белгілі бір құнмен тағайындалған, белгілі бір бағыт бойынша белгілі бір компанияның билеттерін алдын ала резервке қою.

Билет – (маршрут немесе багаж түбіртегі) – жолаушыларды темір жол көлігімен тасымалдау шарттарымен келісім-шарт жасасқанын куәландыратын, компания немесе оның агенттері беретін тасымалдауға арналған құжат.

Компания – қажетті лицензиялары мен рұқсаттары бар және тасымалдау шарты бойынша, жолаушы мен оның жүгін жөнелту пунктінен, белгіленген пунктке дейін жеткізу міндетін алған заңды тұлға болып табылады.

2.Жалпы ережелер

Bestar осы құжатқа біржақты тәртіппен өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Брондау жүйесінде орналастырылған барлық ұсыныстар, бағалар және сату шарттары Клиентке ескертусіз өзгертілуі мүмкін, уақыты шектеулі, қол жетімділік және алдын ала тапсырыс беру күндері, саяхат күндері, белгіленген жерде ең аз немесе максималды күн болу, демалыс және мереке күндерінің факторлары, бағалардың маусымдық ауытқулары, күту тізімдері, сондай-ақ ереуілдермен және брондау жүйелерінің уақытша тоқтап қалуымен шектеледі және/немесе басқа өзгерістерге, шарттарға және шектеулерге ұшырайды.

Брондау жүйесі динамикалық жүйе болып табылады, оның құрамдас бөліктері кез келген уақытта өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін, осыған байланысты Клиент брондау жүйесін «сол қалпында» режимінде пайдалануға шақырылады. Клиент өзгерістерді өз еркімен қадағалайды, Bestar-дан  Клиентке шарттардағы өзгерістер туралы қосымша хабарламалар жіберілмейді. Жүйе мен оның құрамдас бөліктері кез келген уақытта толық немесе ішінара жұмыс істемей қалған жағдайда, сондай-ақ Клиенттің жүйеге кіру мүмкіндігі болмаған жағдайда немесе осы жағдайларға байланысты кез келген жанама немесе тікелей жолмен шығындарға ұшыраған жағдайда, Bestar жауапты болмайды.

Билеттер Клиент төлегеннен кейін сатып алынған болып есептелінеді, ал Агент билетті (маршрут түбіртегін) брондау кезінде көрсетілген Клиенттің электрондық поштасына жібереді.

Офертаны қабылдау арқылы Клиент өзінің құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін, Клиенттің 18 жасқа толғанын, қаржылық қабілеттілігін растайды, сондай-ақ осы шартты жасау нәтижесінде өзіне жүктелген міндеттемелер бойынша жауапкершілікті қабылдайды.

Сайтта және мобильді қосымшаларда алдын ала брондау алдында, сондай-ақ ақпараттық тарату тізімдерінде жарияланған баға туралы ақпарат оферта болып табылмайды. Компания белгілеген әрбір тариф бойынша билеттер санының шектеулі болуына байланысты, төлқұжат деректерін енгізгеннен кейін ағымдағы баға көрсетіледі және билеттер сәтті брондалғаны туралы ақпарат пайда болады.

3.Клиенттің құқықтары мен міндеттері

3.1. Клиент енгізілген деректердің дұрыстығына, оның ішінде жолаушылар туралы енгізілген деректердің төлқұжат деректеріне сәйкестігіне жауап береді. Жолаушылардың жеке деректерінде қандай да бір өзгерістер болған жағдайда, халықаралық стандарттарға сәйкес, билеттерді қайта шығару кезінде, қолда бар тарифтер бойынша қайта ресімдеу қажет.

3.2.Клиент сапарға шығу үшін қандай құжатпен жол жүру (ішкі құжат немесе халықаралық төлқұжат), қажетті визалар, кіруге рұқсаттар, вакцинациялар, сақтандыру полистері және басқа да рұқсаттар мен белгіленген немесе ауысып отыратын ел бойынша рәсімдер туралы ақпаратты өз бетінше нақтылауы қажет, ал Агенттен алынған барлық ауызша ақпарат тек кеңестік сипатта және ақпарат алу кезінде ғана өзекті болып табылады.

3.3.Клиент жүгінің, қол жүгінің рұқсат етілген салмағы, өлшемдері мен саны туралы ақпаратты өз бетінше нақтылауы қажет, бұл ретте Агенттен алынған барлық ауызша ақпарат тек кеңестік сипатта және ақпарат алу кезінде ғана өзекті болып табылады.

3.4. Тариф ережелері брондау бетінде көрсетіледі. Клиент билетті брондау кезінде тарифті қолдану ережелерімен танысады және онымен келіседі. bestar.kz сайтында билеттерді сатып алу (төлем жасау) кезінде Клиент билетке тарифті қолдану Ережелерін өз бетінше зерттегенін, түсінгенін және сөзсіз қабылдағанын және Агенттің оған (Клиентке) Агенттің қолдау қызметіне хабарласу арқылы, билетті сатып алу (төлем жасау) алдында, Тарифті қолдану Ережелері туралы түсініктеме алу құқығын Ашық Офертада хабарлағанын растайды.

3.5. Тарифті қолдану Ережелерін түсіндіру үшін тасымалдаушыға және Агенттің қолдау қызметіне (bestar.kz сайтына) хабарласу немесе хабарласпау мәселесін Клиент өз еркімен шешеді. Билет ақысын төлегеннен кейін билетті айырбастауға немесе қайтаруға байланысты барлық рәсімдерді, Агент тек Тарифті қолдану Ережелеріне қатаң сәйкес жүзеге асырады. Клиенттің тарифті қолдану Ережелерінің мазмұнына қатысты талаптары жоқ, өйткені ол аталған Ережелермен келісетінін сөзсіз растады.

3.6. Агенттің серіктестерінің (филиалдарының) кеңселерінде қолма-қол ақшаны төлеу кезінде, осы кеңселердің қызметкерлері Клиентке қандай да бір мәселелер бойынша кеңес беруге міндетті емес, өйткені олар тек Агент билеттері үшін төлемді қабылдайды және Агенттің қызметкерлері болып табылмайды, клиент «Байланыстар» бөлімінде көрсетілген кез келген ыңғайлы тәсілмен хабарласу арқылы, Агенттің қолдау қызметінен барлық қажетті ақпаратты алуға құқылы.

3.7 Билет бағасына қатысты болса, Bestar комиссиялық алымын төлем жасау.

3.8.Сатып алынған билетке қолданылатын, билетті қайтару және айырбастау шарттары туралы компанияның ережелерін сақтау.

3.9. Билетті қайтару процедурасы үшін, Bestar компаниясының комиссиялық алымын төлем жасау. Комиссия сомасы бір билет үшін 1000 теңгені құрайды.

Қазақстан Республикасы ішіндегі рейстерге билеттерді айырбастау үшін комиссиялық алымды төлеу 1000 (бір мың) теңге, халықаралық рейстерге 2000 (екі мың) теңге. Клиентке билеттерді рәсімделген тапсырыс бойынша қайтару және өзгерту кезіндегі комиссиялық алым қайтарылмайды.

4.Агенттің құқықтары мен міндеттері

4.1. Клиент билеттерді банк картасымен төлеген кезде, Агент Клиенттен банк картасының сканерленген көшірмесін немесе карта нөмірінің анық ажыратылатын алғашқы 6 және соңғы 4 саны болатын бет жағының фотосуретін, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін сұрауға құқылы, Клиент бас тартқан жағдайда, Агент қызмет көрсетуден бас тартуға, сондай-ақ Клиент бұрын сатып алған билеттерді жоюға құқылы.

4.2. Агент Клиентке бағалар, брондаудағы өзгерістер, рейстерді өзгерту және жою және т. б.
ақпараттық хабарламаларды электрондық пошта және/немесе ҚХҚ арқылы жіберу қызметі брондау кезінде ұсынылады, хабарлама қызмет құны 500 теңгені құрайды. Қызметті алу үшін Клиент өзінің байланыс деректерін (ұялы телефон, электрондық пошта) көрсетуге міндетті. Билеттерді қайтару кезінде қызмет құны қайтарылмайды.

4.3. Клиент ұсынған жеке ақпарат (аты-жөні, мекенжайы, телефоны, электрондық поштасы, несие картасының нөмірі) құпия болып табылады және ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.

5.Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Агенттің сайтында Клиент таңдаған бағыт бойынша іздеу нәтижесінде көрсетілген баға түпкілікті емес, тек брондауға қажет мәліметтерді жинауға арналған бет ашылған кезде және сол енгізу кезінде көрсетілген баға ғана түпкілікті болып табылады, «Брондау» түймесіне басқан сәтте және жеткілікті орындар болған жағдайда билеттің құны бекітіледі.

5.2. Төлем жасауға және билетті шығарғанға дейін, 30 минуттан астам уақытқа жасалған брондау, жүйеде Агентті хабарлау арқылы біржақты тәртіпте компаниямен өзгертілуі немесе жойылуы мүмкін, нәтижесінде Агент брондалған билеттердің құнының өзгеруіне жауап бермейді.

5.3. Клиент бір рейске бір жолаушылар үшін екі немесе одан да көп брондау жасаған жағдайда, компаниялар арзанырақ құны бар қайталанатын брондауларды біржақты тәртіпте жоя алады.

5.4. Агент жауапты емес:

Клиент брондау кезінде енгізетін төлқұжат деректерін немесе жеке басын куәландыратын құжаттың деректерін енгізудің дәлдігі мен дұрыстығы үшін;

тағайындалған елге бару және таңдалған бағытты жүзеге асыру үшін қажетті визаның болуы;

таңдалған тасымалдау деректерінің дұрыстығы үшін: компания, рейс нөмірлері, жөнелту және тағайындау пункттері, барлық сегменттердегі кету және келу уақыттары;

осы тасымалдауды орындау үшін барлық қажетті құжаттардың, соның ішінде медициналық анықтамалардың, балаларды әкетуге рұқсаттардың, жануарлардың паспорттарының, қауіпті жүктерге арналған құжаттардың және басқа да құжаттардың болуы үшін;

соттың немесе басқа да уәкiлеттi органдардың шешiмi бойынша жолаушының кетуi шектелген кезде, тасымалдауды жүзеге асыру мүмкiндiгi болмағаны үшiн;

құжаттардың жарамдылығы үшін, қабылдаушы елдің ережелеріне сәйкес қайтып оралған кезден бастап паспорттың әрекет ету мерзіміне;

жүктің жоғалғаны немесе бүлінгені үшін, сол немесе басқа транзиттік қала арқылы транзиттік тасымалдау кезінде багажды соңғы белгіленген жерге дейін тіркеу мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі үшін.

айырбас бағамы және компания қайта қарауы мүмкін тарифтердің құны үшін;

төлем жүйелерінің, банктердің, төлем терминалдарының дұрыс жұмыс істеуі үшін;

рейстерді тоқтату немесе қайта жоспарлау үшін;

компанияның кез келген себеппен жолаушылардың брондауын тоқтатқаны үшін.

Клиент қажетті қызметтерді көрсету үшін «BeStar Travel» ЖШС оның жеке деректерін алатынымен келіседі. Клиент қол жеткізу және түсіндіру құқығын хабарлама арқылы пайдалана алады («BeStar Travel» ЖШС Алматы қ., Гагарин к-сі, 124, тел. +7 727 355 05 25). Брондауды жақсарту мақсатында «BeStar Travel» ЖШС Клиенттің жеке деректерін, «BeStar Travel» ЖШС басқа агенттері мен субагенттеріне, сондай-ақ қонақүйлерге және басқа үшінші тұлғаларға қызметтерді көрсету байланысты беруге (соның ішінде трансшекаралық тасымалдауға) құқығы бар.

 Туристік қызметтерді таңдау толығымен шешім қабылдаушының жауапкершілігінде. Сайт ешбір компанияны ұсынбайды, сайт жарнама емес.

«BeStar Travel» ЖШС сайтының иесі, Клиенттің веб-сайт арқылы өнімге немесе қызметке қол жеткізуінен, пайдалануынан немесе сатып алуынан туындаған тікелей, жанама, арнайы, салдарлы, кездейсоқ және басқа да шығындар мен залалдарды қоса алғанда, шағымдар, талаптар, шығындар немесе залалдар үшін жауап бермейді.

БАСҚА

Клиент туристік қызметтерді өз бетінше таңдап, сатып алатындықтан, ал қызметтерді үшінші тұлғалар ұсынатындықтан, туристік өнімдерді «BeStar Travel» ЖШС және www.bestar.kz

сайты, Клиенттің толық және өз еркімен жауапкершілігіне «сапаға кепілдіксіз» шартымен ұсынады, «BeStar Travel» ЖШС ешқандай тиісті мәлімдемелер немесе кепілдіктер бермейді.

Сілтемелерді көшіру және кез келген басқа көрсетілген материалдарды (құжаттарды) пайдалану, тек «BeStar Travel» ЖШС © авторлық құқығы материалдарға (құжаттарға) көрсетілген жағдайда ғана мүмкін болады.

Осы шынайы офертада көзделмеген басқа аспектілерде, тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.

Тараптар форс-мажорлық жағдайлардың әрекет ету мерзімі ішінде Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажор тараптардың Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына кедергі болатын төтенше және еңсерілмейтін жағдайларды білдіреді. Оларға табиғат құбылыстары жатады; ядролық жарылыстың, радиацияның (иондаушы сәулеленудің) немесе ядролық қару материалдарының, өндірістік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының немесе радиоактивті қалдықтардың радиоактивті ластануының әсері; соғыстар, әскери шапқыншылықтар, сыртқы жаудың жаулық әрекеттері, әскери маневрлер және соған байланысты әскери сипаттағы шаралар; азаматтық соғыс, қарулы көтеріліс, кез келген түрдегі халық толқулары, тәртіпсіздіктер, билікті күштеп басып алу немесе күштеп ұстап тұру; эпидемиялар, ауа райы жағдайлары, террористік әрекеттер, ереуілдер, басып алулар, тәркілеу, ұлттандыру және т.б. Сонымен қатар белгілі оқиғалар ешқандай растауды қажет етпейді.

Осы Оферта бойынша құқықтық қатынастардан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Келіссөздер барысында туындаған дауларды шешу мүмкін болмаған жағдайда, мұндай даулар талап қою тәртібін міндетті түрде сақтай отырып, Агенттің орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының әділет органдарына шешу үшін жіберілуге ​​тиіс. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күн.

Билеттерді табу Артқа